Type to search

Zasiłek pielęgnacyjny, a świadczenie pielęgnacyjne. Kto może się o nie starać?

Dom

Zasiłek pielęgnacyjny, a świadczenie pielęgnacyjne. Kto może się o nie starać?

Share

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to dwie często mylone ze sobą świadczenia. Mimo że ich brzmienie i przeznaczenie jest bardzo podobne, warunki uzyskania i fakt kto może je uzyskać, bardzo się różnią. Znaczną różnicę można też dostrzec w kwocie, jaka jest wypłacana w przypadku zasiłku oraz świadczenia. Łączy je jedynie to, że oba są przyznawane na podstawie jednego aktu prawnego, a dokładnie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest matce lub ojcu dziecka niepełnosprawnego, osobom uprawnionym, którzy posiadają obowiązek alimentacyjny lub opiekunowi faktycznemu dziecka niepełnosprawnego. Wypłacane jest w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Aby uzyskać takie świadczenie, dziecko musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z koniecznością stałej oraz orzeczeniem długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ważne jest to, że świadczenia pielęgnacyjnego, nie otrzymają osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, renty lub renty socjalnej czy też emerytury. Świadczenie nie zostanie również wypłacone w momencie, jeśli dziecko przebywa przez co najmniej 5 dni w tygodniu w zakładzie opiekuńczym zapewniającym całodobową opiekę. Wysokość świadczenia, jakie można uzyskać, jest w wysokości 520 zł miesięcznie.

Sprawdź także:  Przygotowanie masy solnej

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest, aby częściowo pokryć wydatki, które wynikają z konieczności zapewnienia osobie, która jest niepełnosprawna opieki i pomocy innej osoby. Jest on przyznawany na czas nieokreślony, jednak wyjątek stanowi sytuacja, gdzie orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas określony, wtedy również zasiłek ma określony czas wypłacania. Wypłacony może być niepełnosprawnemu dziecku oraz osobie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wypłacony może być również osobie, która ukończyła 75 lat lub też osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności która powstała do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek ten nie przysługuje osobie, która przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Osoba, która upoważniona jest do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego, również nie może otrzymać takiego zasiłku. Od 1 listopada 2018 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić 184,42 zł miesięcznie, a od 1 listopada 2019 roku będzie wynosić 215,84 zł miesięcznie.

Tags